Kvalitetssystem

 

Westcontrol har siden 2005 vært ISO 9001 sertifisert (last ned sertifikat her).

 

Hovedmålet med kvalitetssystemet er at kundens tilfredshet skal økes gjennom en virkningsfull bruk av systemet.

 

Kvalitetssystemet er et nyttig verktøy for hele tiden å kunne forbedre prosesser slik at kvaliteten blir ivaretatt i alle ledd.

 

Internt har vi som mål å ha kontinuerlig forbedring og har utarbeidet kvalitetspolitikk og kvalitetsmål som gjenspeiler dette

Kvalitetspolitikk

 

I Westcontrol har vi fokus på gode holdninger og det skal fremkomme i det daglige arbeidet at Westcontrol ansatte bryr seg og yter ekstra for kunde.

 

Våre tjenester skal ha en kvalitet som oppfyller krav og forventninger fra våre kunder.

 

Vår kompetanse anses som en nøkkelfaktor.

 

Vi arbeider aktivt for å forbedre våre arbeidsprosesser.

Kvalitetsmål

 

Leveringspresisjon til kunder : 94 %

Leveringspresisjon fra leverandører: 94 %

Kunde tilfredshets indeks: 80 poeng